Yeşim

Özellikle Antik Çağda çok kullanılan yeşim, zihinsel geriliğe, iç hastalıklarına, göz bozukluklarına ve doğum sancılarına iyi gelmesiyle ün salmıştır. Ayrıca, yeşim taşı takanların çok zengin olacağına inanılmış; bu inanış çağımıza kadar varlığını korumuş; yeşim, kumarbazların, özellikle de at yarışı meraklılarının gözde taşı olmuştur.

 

Yeşim, Çinlilerin gözünde, taşların en değerlisidir. Bir Doğu söylencesine göre, yeşim taşı, tohumlarını yeryüzüne serpen büyük Çin ejderinin katılaşmış sperminden oluşmuştur. Ejderhanın, eski çağlardan beri Çin imparatorluk ailesinin amblemi olduğu düşünülürse, yeşim taşının Çin toplumunda neden yetkinliği, ölümsüzlüğü ve imparatorda toplanan tılsımlı güçleri simgelediği de kolayca anlaşılabilir.

 

Çin’ de, hayvan biçimli yeşim nazarlıklar takmak çok eskilere uzanan bir gelenektir. Özellikle yarasa ve leylek biçimli yeşim nazarlıklar takanların genç yaşta ölmeyeceklerine; düğünlerde hediye olarak verilen yeşim kelebeklerin kalıcılığını sağlayacağına inanılmıştır.

 

Yeşim taşının koruyucu özellikleriyle ilgili en tuhaf rastlantılardan biri Yeni Dünya’ da ortaya çıkmıştır. Avrupa’ dan Kuzey ve Güney Amerika’ ya gelen İspanyollar, yeşimtaşı nazarlıkların böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği yolundaki yaygın bir inanışı da beraberlerinde getirmişler; ama buradaki yerli halkların da, böbrek rahatsızlığı ve böbrek taşlarına karşı yeşimtaşı nazarlıklar taktıklarını görünce büyük bir şaşkınlığa kapılmışlardır. Bu olağanüstü raslantı hiçbir zaman açıklanamamıştır.

ETİKETLER:
Değerlendirme
YORUM YOK